Portal na rzecz przejrzystości

Dotacje

DOTACJE PRZEZNACZONE NA UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH BRANŻACH, REGULOWANE DEKRETEM Z MOCĄ USTAWY NR 2/2021 Z DNIA 1 MARCA (LINIA 2): DOTACJE PRZEZNACZONE NA UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW).

Kwota: 25 000 €
Rok: 2021

COVIDOWA LINIA DOPŁAT BEZPOŚREDNICH DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH I PRZEDSIĘBIORSTW PRZEWIDZIANA W ROZDZIALE I KRÓLEWSKIEGO DEKRETU Z MOCĄ USTAWY NR 5/2021 Z DNIA 12 MARCA W SPRAWIE NADZWYCZAJNYCH ŚRODKÓW WSPARCIA WYPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU PANDEMII COVID-19, FINANSOWANA PRZEZ RZĄD HISZPANII.

Linia 2: Osoby samozatrudnione (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub przedstawiciele wolnych zawodów), spółki oraz grupy spółek, których roczne przychody zdeklarowane lub zweryfikowane przez administrację ds. ogólnego kanaryjskiego podatku pośredniego (IGIC) oraz, w stosownych przypadkach, podatku od wartości dodanej (VAT) spadły w 2020 r. o ponad 30% w stosunku do 2019 r.

Kwota: 1.258.231,98 €
Rok: 2021

Informacje o dotacji można znaleźć .

Data aktualizacji: 07.09.2022