Transparantieportaal

Subsidies

SUBSIDIES BESTEMD VOOR HET BEHOUD VAN DE ACTIVITEITEN VAN ZELFSTANDIGEN EN KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN IN DE MEEST GETROFFEN SECTOREN, GEREGULEERD DOOR UITVOERINGSBESLUIT 2/2021 VAN 1 MAART (REGEL 2: SUBSIDIES BESTEMD VOOR HET BEHOUD VAN ACTIVITEITEN VAN KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGEN MET PERSONEEL).

Bedrag: € 25.000
Jaar: 2021

CORONALIJN MET DIRECTE ONDERSTEUNING AAN ZELFSTANDIGEN EN BEDRIJVEN ZOALS VOORZIEN IN TITEL I VAN HET KONINKLIJK UITVOERINGSBESLUIT 5/2021 VAN 12 MAART, INZAKE DE BIJZONDERE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE SOLVABILITEIT VAN BEDRIJVEN ALS MAATREGEL TEGEN DE CORONAPANDEMIE, GEFINANCIERD DOOR DE OVERHEID VAN SPANJE.

Regel 2: Zelfstandigen (bedrijven of beroepsbeoefenaars), bedrijven en groepen van bedrijven wiens opgegeven jaarlijkse omzet of omzet vastgesteld door de Administratie van de Canarische Algemene Indirecte Belasting (IGIC afgekort in het Spaans) en, waar toepasselijk, van de Belasting Toegevoerde Waarde (BTW), in 2020 met meer dan 30% is gedaald ten opzichte van 2019.

Bedrag: € 1.258.231,98
Jaar: 2021

Bekijk de informatie over de subsidie.

Datum bijwerking: 07.09.2022